รายละเอียดที่พัก

บ้าน ขุนริน ราคา 1,300บาท/คืน


สามารถพักได้ 2 ท่าน 1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องรับแขก(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)

บ้าน บาหลี 1 ราคา 2,200 บาท/คืน      มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน (พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)


บ้าน บาหลี 2 ราคา 1,300 บาท/คืนพักได้ 2 ท่าน (พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)

มีทั้งหมด 4 หลัง หลังละ2,100 บาท/คืน

1.ฟ้าใส

2.น้ำฟ้า

3.แลฟ้า

4.ฟ้าหลังฝน
มี 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำพักได้ 4 ท่าน


บ้านอิงดอย

บ้านสอยดาว และ บ้าน อิงดอย

หลังละ 3,200 บาท/คืน

2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น) 


สมารถพักได้ 8 ท่าน/หลัง

บ้าน ทับแล

หลังละ 1,300 บาท/คืน

พักได้ 2 ท่าน 1ห้องนอน1ห้องน้ำ(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)

บ้านแป้นเกล็ด 1,2,3,4,5

มีทั้งหมด5ห้อง ห้องละ 900 บาท/คืน


1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำพักได้2ท่าน


(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)

แสงพา 1

ราคาห้องละ 2,200 บาท/คืน

1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


สามารถพักได้ 6 ท่าน


(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)

บ้านบาหลี 1

ราคาหลังละ 2,200 บาท/คืน

สามารถพักได้ 4 ท่าน 


2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ


(พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น)